Vertrouwen in de buurt, participatie, buurtgericht werken, sociale cohesie, zelfredzaamheid. Allemaal beleidsrichtingen die staan voor een doel: een prettige en leefbare wijk. De meeste bewoners willen niks liever, echter zij staan vaak niet aan het roer.

 

In dit domein zijn veel organisaties werkzaam, zoals opbouwwerk, woningbouwcorporaties, re-integratiebureaus, gemeenten, zorgverleners enz. Het aantal professionals dat hierin werkt is nog vele malen groter. Ieder werkt vanuit zijn eigen discipline of project. De ene keer beter onder een gemeenschappelijke regie dan een andere keer.

 

Publon heeft zich gericht op dit werkgebied, op een integrale wijze werken aan leefbare wijken. Dankzij vele jaren praktijkervaring staan we met beide voeten op de grond. Geen wollige beleidsverhalen maar pragmatisch doen wat er moet gebeuren. Ondersteunen, ontwikkelen, coachen, verbinden, voeren van regie, realiseren van een transitie.

 

Als sociaal projectontwikkelaar betrekken we mensen beter bij hun wijk, tot aan werk. Een belangrijk aspect van onze werkwijze is om mensen in hun kracht te zetten, we werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de wijk, werklozen, studenten, gepensioneerden, (oud-)ondernemers. Met onze werkwijze creëren we voor verschillende mensen en organisaties waarden.

 

Als dit u aanspreekt neem dan contact op.

In een verkennend gesprek zoeken we naar mogelijkheden waar we elkaar kunnen versterken.